NAUKOWO

Studiuję na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii.

Minione studia II stopnia oraz obecne, III stopnia związałam

z Zakładem Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań (ZFJiJZ)
Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice, Polska

 • Październik 2016, początek studiów III stopnia.
  Nadal pod opieką Grupy Ciężkojonowej w ZFJiJZ, UŚ
 • Wrzesień 2017 - wrzesień 2018 - Urlop Macierzyński.
 • Wrzesień 2018, przerwanie (koniec) studiów III stopnia.
 • 2013 - 2016 Uniwersytet Śląski; Fizyka ogólna, Studia II stopnia
  Praca magisterska: „Badanie naładowanych hadronów w reakcji 7 Be + 9 Be w eksperymencie NA61/SHINE przy energiach relatywistycznych".
  (Analiza danych z eksperymentu działającego w CERN przy akceleratorze SPS)
  w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań
  Stopień: Magister
 • 2002 - 2013 Uniwersytet Śląski; Fizyka ogólna, Studia I stopnia
  Praca dyplomowa: „Podwójny bezneutrinowy rozpad beta i właściwości neutrin”
  w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań
  Stopień: Licencjat
 • 2002 - 2007 Uniwersytet Śląski; Fizyka ogólna, Studia jednolite, magisterskie
  Praca dyplomowa: dotyczyła podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta,
  pisana była w Zakładzie Teorii Pola i Cząstek Elementarnych
  pod opieką Prof. dr hab. Marka Zrałka
  Status: Studia, z przyczyn osobistych, zakończyły się po 9 zaliczonym semestrze. 
 • 1998 - 2002 Pierwsze Liceum Ogólnokształcące im. Walentego Roździeńskiego
  w Sosnowcu
Wycinki z recenzji mojej pracy naukowej z lat 2013 - 2016

dr hab. prof. UŚ Elżbieta Stephan

Cel pracy jest bardzo ambitny: analiza danych zebranych z wykorzystaniem skomplikowanego układu detekcyjnego NA61/SHINE zlokalizowanego w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, dla zdarzeń pochodzących z reakcji 7Be+9Be, przy czym z uwagi na wysokie krotności cząstek w zdarzeniach jest to zadanie trudne i pracochłonne. Autorka w pierwszej kolejności musiała dokonać selekcji zdarzeń do analizy i selekcji śladów w ramach zdarzenia. Następny etap to identyfikacja naładowanych hadronów w oparciu o związek pędu cząstki i jej strat energii w materiale detektora dE/dx. Została ona przeprowadzona dla wielu kombinacji wartości pędu całkowitego i poprzecznego. Kolejnym krokiem było zastosowanie symulacji do wyznaczenia poprawki na straty zdarzeń z uwagi na ograniczoną akceptancję i wydajność detekcji. Wreszcie zostały stworzone, dla każdego typu naładowanych hadronów (piony, kaony, protony danego znaku) dwuwymiarowe rozkłady zdarzeń w funkcji pędu poprzecznego i pospieszności oraz jednowymiarowe - odpowiednio dla każdej z tych współrzędnych w różnych zakresach drugiej współrzędnej. Bogaty zestaw wyników został przedyskutowany pod kątem ewentualnych efektów systematycznych.

Przedstawione dane są całkowicie nowe, wręcz są to pierwsze takie wyniki w skali światowej. Wykonane badania opierają się na standardowych metodach analizy, ale wymagały rozwiązania wielu problemów specyficznych dla danego układu detekcyjnego i reakcji. Wynik pracy jest istotnym wstępem do dalszych etapów analizy, mającej na celu poszukiwanie sygnatur plazmy kwarkowo-gluonowej.

Wyniki pracy były na bieżąco prezentowane i konsultowane w ramach Grupy Ciężkich Jonów w ZFJiJZ US, na wewnętrzych videokonferencjach eksperymentu NA61/SHINE (IonVidyo) oraz na dwóch zjazdach kolaboracji:

Analysis/Calibration/Software meeting in Katowice, 26 - 31 Styczen 2015.
NA61/NA49 Collaboration meeting in Universit ́e Pierre et Marie Curie, Paris, 25 - 29 Maj 2015.
~+~
Inne zajęcia ;) 
 • W roku akademickim 2016/2017 prowadziłam kurs "Podstawy użytkowania komputerów" dla seniorów uczęszczających na zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku UŚ.  
~+~


Dla zainteresowanych, poniżej przedstawiam swoje naukowe CV.